<% response.buffer=true Dim ad_soyad Dim Rumuz Dim meslek Dim ara_is Dim mes_tecrube Dim egitim Dim okut Dim cinsiyet Dim medeni_hali Dim dogum_gun Dim dog_ay Dim dogum_yil Dim is_durumu Dim yas_il Dim adres Dim tel, DuzgunTel Dim fax Dim e_post Dim ozellik Dim referans Dim FormDurumu Dim HataRapor Dim Secenek Dim Bitis Dim passw ad_soyad=request.form("ad_soyad") rumuz=request.form("rumuz") meslek=request.form("meslek") ara_is=request.form("ara_is") mes_tecrube=request.form("mes_tecrube") egitim=request.form("egitim") okut=request.form("okut") cinsiyet=request.form("cinsiyet") medeni_hali=request.form("medeni_hali") dogum_gun=request.form("dogum_gun") dog_ay=request.form("dog_ay") dogum_yil=request.form("dogum_yil") is_durumu=request.form("is_durumu") yas_il=request.form("yas_il") adres=request.form("adres") tel=request.form("tel") fax=request.form("fax") e_post=request.form("e_post") ozellik=request.form("ozellik") referans=request.form("referans") Secenek=request.form("secenek") Bitis=request.form("bitis") passw=request.Form("passw") %> www.beyoglubeyoglu.com Is Arama
 

 

 

 

* Önünde ( * ) işareti bulunan alanların doldurulması zorunludur.

* Boş bırakmanız halinde kayıt işlerminiz gerçekleşmeyecektir

* Vericeginiz ilanın daha etkili olması için tum alanları dogru bir biçimde doldurmalısınız.

<% if request.querystring("islem")="tamam" then Dim Hatalar if secenek=1 then if trim(rumuz)="" then Hatalar=Hatalar & "
 • Bir rumuz yazmalısınız.
 • " end if if trim(ad_soyad)="" then Hatalar=Hatalar & "
 • Adınızı soyadınızı yazmalısınız.
 • " if meslek="" or meslek="_" then Hatalar=Hatalar & "
 • Mesleğinizi seçmelisiniz.
 • " if passw="" then Hatalar=Hatalar & "
 • Şifrenizi yazmalısınız.
 • " if Not IsNumeric(tel) then Hatalar=hatalar & "
 • Geçerli bir telefon numarası yazmalısınız
 • " Dim email email=e_post Dim GecersizKar,GecersizKarVar,i,j,SeciliKisim,NoktaVar,AtVar GecersizKar = Array("İ","ı","ş","ü","ç","ğ","!","'","^","$","%","/","*","(",")","[","]","{","}","?","~","#","=") If trim(email)<>"" then GecersizKarVar=0 For i = 1 to Len(email) If GecersizKarVar=0 then For j=0 to 21 if instr(1,lcase(email),GecersizKar(j))<>0 then GecersizKarVar=1 Exit for Else GecersizKarVar=0 End If Next End If If GecersizKarVar=1 then Exit For If trim(email)<>replace(trim(email)," ","") then exit for SeciliKisim = Left(Right(trim(email),i),1) If i=1 and SeciliKisim = "." then Exit For If SeciliKisim = "." then NoktaVar=NoktaVar+1 if i>(4 * Noktavar) then exit for End If If NoktaVar>0 then If SeciliKisim = "@" then AtVar=1 End If If AtVar=1 then exit for Next If AtVar<>1 then Hatalar = Hatalar & "
 • Geçersiz bir e-mail adresi girdiniz.
  " Else Hatalar = Hatalar & "
 • E-mail adresinizi girmediniz.
  " End If end if %>

  <%=Hatalar%>

  <%if request.querystring("islem")="tamam" and hatalar="" and Bitis<>"tamam" then%>
  Rumuz *
   <%=rumuz%>
  Meslek
   <%=meslek%>
  Branş
   <%=ara_is%>
  Tecrübe
   <%=mes_tecrube%>
  Eğitim
   <%=egitim%>
  Bitirdiği Okul
   <%=okut%>
  Cinsiyet
   <%=cinsiyet%>
  Açıklama
   <%=ozellik%>
  Ad Soyad *
   <%=ad_soyad%>
  Medeni hali
   <%=medeni_hali%>
  Doğum tarihi
   <%=dogum_gun%> <%=dog_ay%> <%=dogum_yil%>
  İş durumu
   <%=is_durumu%>
  İl
   <%=yas_il%>
  Telefon *
   <%=tel%>
  Faks
   <%=fax%>
  Adres  <%=adres%>
  Email *  <%=e_post%>
  Referans
   <%=referans%>
  Şifre *
   <%=passw%>
   
   
  <%end if%> <%if request.querystring("islem")="tamam" and hatalar="" and Bitis="tamam" then Dim Baglanti Dim IsKayit Dim Sql Dim VeriTabani VeriTabani = Server.MapPath("../../db/javac@.mdb") Set Baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & VeriTabani Set IsKayit = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sql = "Select * from isarayan where e_post='"&e_post &"'" IsKayit.Open Sql,Baglanti,1,3 if IsKayit.recordcount =0 then IsKayit.AddNew Iskayit.Fields.Item("ad_soyad").Value=ad_soyad Iskayit.Fields.Item("meslek").Value=meslek Iskayit.Fields.Item("ara_is").Value=ara_is Iskayit.Fields.Item("mes_tecrube").Value=mes_tecrube Iskayit.Fields.Item("egitim").Value=egitim Iskayit.Fields.Item("okut").Value=okut Iskayit.Fields.Item("cinsiyet").Value=cinsiyet Iskayit.Fields.Item("medeni_hali").Value=medeni_hali Iskayit.Fields.Item("dogum_gun").Value=dogum_gun Iskayit.Fields.Item("dog_ay").Value=dog_ay Iskayit.Fields.Item("dogum_yil").Value=dogum_yil Iskayit.Fields.Item("is_durumu").Value=is_durumu Iskayit.Fields.Item("yas_il").Value=yas_il Iskayit.Fields.Item("adres").Value=adres Iskayit.Fields.Item("tel").Value=tel Iskayit.Fields.Item("fax").Value=fax Iskayit.Fields.Item("e_post").Value=e_post Iskayit.Fields.Item("ozellik").Value=ozellik Iskayit.Fields.Item("referans").Value=referans Iskayit.Fields.Item("rumuz").Value=rumuz Iskayit.Fields.Item("adres").Value=adres Iskayit.Fields.Item("goster").Value=secenek Iskayit.fields.Item("passw").value=passw Iskayit.Fields.Item("goster").value=1 Iskayit.Fields.Item("ilan_durum").Value=0 IsKayit.Update IsKayit.Close() Set IsKayit = Nothing Baglanti.Close() ' Set Baglanti = Nothing Dim Mail Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "mailscriptserver" Mail.From = "info@beyoglubeyoglu.com" Mail.AddAddress e_post Mail.Subject = "beyoglubeyoglu.com iş ilanınız hakkında" Mail.Body = Mail.Body & "Sayın " & ad_soyad & "," & vbcrlf & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "beyoglubeyoglu.com'a yapmış olduğunuz iş arama ilanınız işleme alınmıştır. İlanınız 24 saat içerisinde yayına girecektir." & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "İlanınız şu şekildedir." & vbcrlf & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Rumuz : " & rumuz & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Meslek : " & meslek & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Branş : " & ara_is & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Tecrübe : " & mes_tecrube & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Eğitim : " & egitim & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Bitirdiği okul : " & okut & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Cinsiyet : " & cinsiyet & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Açıklama : " & ozellik & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Ad Soyad : " & ad_soyad & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Medeni Hali : " & medeni_hali & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Doğum Tarihi : " & dogum_gun & "/" & dog_ay & "/" & dogum_yil & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "İş Durumu : " & is_durumu & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "İl : " & yas_il & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Telefon : " & tel & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Fax : " & fax & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Adres : " & adres & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "E-mail : " & e_post & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Referans : " & referans & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & "Şifre : " & passw & vbcrlf Mail.Body = Mail.Body & vbcrlf & vbcrlf & "http://www.beyoglubeyoglu.com" Mail.Send response.redirect("tamam.asp") else %>

  Bu bilgiler daha önce girilmiş, değişiklik yapmak isterseniz ana sayfadaki kısımdaki menüleri kullanınız.

  <% end if response.end end if %>
  id="anaformdiv" style="display:none "<%end if%> >
  Rumuz *
  Meslek *
  Branş *
  Tecrübe *
  Eğitim *
  Bitirdiği Okul *
  Cinsiyet *
  checked<%end if%> > Bay checked<%end if%>> Bayan
  Açıklama
  Ad Soyad *
  Medeni hali
  checked<%end if%> > Evli checked<%end if%>> Bekar
  Doğum tarihi *
  Gün Ay
  Yıl
  İş durumu
  checked<%end if%> > Çalışıyor checked<%end if%>> Çalışmıyor
  İl *
  Telefon *
  Faks
  Adres
  Email *
  Referans *
  Şifreniz *
  Önemli Not * Bilgilerinizi değiştirmek ve silmek için ileride şifrenizi kullanmanız gerekecektir. Bu yüzden kolay hatırlayabileceğiniz bir şifre seçiniz.
   
 • | ANASAYFA | İŞ & ELEMAN İLANLARI |